> SANAKRYL UV

hydroizolační stěrková hmota pro opravy asfaltových střech

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám střešních krytin z asfaltových pásů se sklonem od 3° do 60° a ochranné nátěry nových asfaltových pásů. Současně se střešní krytinou lze SANAKRYL UV použít k nátěrům i klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu opatřeného antikorozním nátěrem. SANAKRYL UV vytváří bezešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickému spadu, trvale pružnou i při nízké teplotě.

Zpracování:
SANAKRYL UV
se neředí. Nanáší se na připravený podklad asfaltérským kartáčem nebo válečkem většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle konkrétního použití, s přestávkou mezi nátěry min. 4hod. (při 20°C). SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí +8°C až +30°C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Podrobný pracovní postup je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Hydroizolace. Při aplikaci se řiďte údaji v technickém listu výrobku.

Spotřeba:
0,5 - 1,0 kg/m2 ochranný nátěr, oplechování
1,5 - 2,0 kg/m2 (2 vrstvy)
2,5 - 3,0 kg/m2  s textilií (3 vrstvy)

Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANAKRYL UV lidské zdraví.

Hmotnost obsahu balení 25 kg

zpět