> Aplikace
Aplikace, pracovní postupy
OBSAH:

Ochranné nátěry na eternit, betonové a pálené tašky, dřevěné šindele

Ochranné nátěry na plech, pozinkovaný plech (i nezoxidovaný)

Sanace asfaltových pásů na šikmých a plochých střechách

Sanace asfaltových pásů a PUR pěny na plochých střechách

OCHRANNÉ NÁTĚRY NA ETERNIT, BETONOVÉ A PÁLENÉ TAŠKY, DŘEVĚNÉ ŠINDELE


ETERNAL na střechy
trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové, betonové střešní krytiny, střešní krytiny z neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů. Po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách.
Pracovní postup krok za krokem:

BETONOVÁ KRYTINA

Očištění a odmaštění podkladu
- použijte vysokotlakou rotační trysku WAP s přídavkem saponátu,
  min. tlak 200 at.
- povrch musí být po očištění soudržný, zbavený všech nesoudržných
  vláken, nátěrů, mechů a jiných nečistot

Penetrace
- po vyschnutí podkladu proveďte nátěr přípravkem FORTE penetral,
  spotřeba 0,15–0,25 kg/m2;
- doporučení: Penetrujte dokud podklad saje!
Nátěr
-po zaschnutí penetrace proveďte nátěr hmotou ETERNAL na střechy
-spotřeba v jedné vrstvě 0,50–0,55 kg/m2
Stav střechy po aplikaci

VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA (ETERNIT)

Očištění a odmaštění podkladu
- použijte vysokotlakou rotační trysku WAP s přídavkem saponátu,
  min. tlak 200 at.
- povrch musí být po očištění soudržný, zbavený všech nesoudržných
  vláken, nátěrů, mechů a jiných nečistot

Penetrace
- po vyschnutí podkladu proveďte nátěr přípravkem FORTE penetral,
  spotřeba 0,15–0,25 kg/m2;
- doporučení: Penetrujte dokud podklad saje!
Nátěr
-po zaschnutí penetrace proveďte nátěr hmotou ETERNAL na střechy
-spotřeba v jedné vrstvě 0,50–0,55 kg/m2
Stav střechy po aplikaci


Příprava podkladu pod nátěr hmotou ETERNAL na střechy

materiál postup
vláknocement očistění, odmaštění a penetrace FORTE penetral
beton očistění, odmaštění a penetrace FORTE penetral
neglazované tašky očistění, odmaštění a penetrace FORTE penetral

OCHRANNÉ NÁTĚRY NA PLECH, POZINKOVANÝ PLECH I NEZOXIDOVANÝ OBSAH

ETERNAL mat akrylátový
ETERNAL mat akrylátový je určen zejména k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, oceli, hliníku Vytváří vysoce elastický silně přilnavý povlak s dlouhodobou životností na povětrnosti  a zvýšenou odolností otěru.


Pracovní postup

PLECH, POZINKOVANÝ PLECH
Obnova starého nátěru
Při obnově starého nátěru se odstraní nejprve všechny nečistoty (písek, listí apod.) důkladným omytím vodou, eventuelně s přídavkem saponátu. V případě použití saponátu je nutný druhý oplach čistou vodou. Po vysušení se odstraní špatně přilnavé nátěry a zrezivělá místa přebrousí brusným papírem. Nepoškozený nátěr se lehce přebrousí brusným papírem č. 80. Je-li nátěr zachovalý, stačí jeden vrchní nátěr. Při větším poškození počet vrstev nátěru zvýšíme, místa poškozená až na kov se nejprve opatří základním nátěrem ETERNAL antikor akrylátový.
Ocelový plech
Pokud bude pro zhotovení krytiny střechy použito ocelového tzn. černého plechu, je nutné jej ještě před montáží opatřit nátěrem. Po důkladném odstranění rzi a nečistot se plechy natírají:
2× základní barvou ETERNAL antikor akrylátový a 1× vrchní krycí nátěr barvou ETERNAL mat akrylátový .


Příprava podkladu pod nátěr hmotou ETERNAL mat akrylátový

materiál postup
pozinkovaný plech odmastit vodou se saponátem
ocelový plech, železo odmastit vodou se saponátem, rez odstranit nejlépe ocelovým kartáčem, natěr základním antikorozním natěrem (ETERNAL antikor akrylátový nebo ETERNAL antikor special)
Všechny podklady musí být suché, dokonale očištěné, odmaštěne a zbavené všech nesoudržných částic

SANACE ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA ŠIKMÝCH A PLOCHÝCH STŘECHÁCH OBSAH

SANAKRYL UV
hydroizolační stěrková hmota pro opravy šikmých a plochých asfaltových střech
se sklonem od 3° do 60° a ochranné nátěry nových asfaltových pásů. SANAKRYL UV vytváří bezešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickému spadu, trvale pružnou i při nízké teplotě.

Pracovní postup je stejný jako pro SANAKRYL TOP

Příprava podkladu pod nátěr hmotou SANAKRYL UV

materiál postup
asfaltové pásy podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný a zbavený všech nesoudržných částic
klempířské prvky odmastit vodou se saponátem, rez odstranit nejlépe ocelovým kartáčem, natěr základním antikorozním natěrem (ETERNAL antikor akrylátový nebo ETERNAL antikor special)

SANACE ASFALTOVÝCH PÁSŮ A PUR PĚNY NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH OBSAH

SANAKRYL TOP
hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny.Pracovní postup krok za krokem

ASFALTOVÉ PÁSY

Vyspravení boulí a větších trhlin
Boule je třeba vyříznout a zaplátovat asfaltovým pásem. Trhliny je možné taktéž zaplátovat asfaltovým pásem nebo tmelem vytvořeným ze hmoty SANAKRYL TOP (UV) a stabilního plniva tj. mletého vápence, kaolinu nebo velmi jemného písku (v poměru 2:1).

Očištění od mechanických nečistot
Odmaštění
Odmaštění se provádí saponátem (jarová, purová voda).
Nejlepší je očištění technologií WAP. Následuje oplach vodou.
Nátěry klempířských prvků
Provádíme opět materiálem SANAKRYL TOP (UV) v jednom
až dvou nátěrech, při celkové spotřebě 0,5 kg/m2.
Osazení 1. pásu tkaniny
Tkanina se osazuje na sucho nebo do prvního mokrého nátěru.
Zaválečkování tkaniny
Tkaninu je nejlépe kotvit válečkem. POZOR!!! Je důležité, aby tkanina kopírovala podklad v celé ploše. Nepřilnutá místa vytvářejí malé puklinky, které je obtížné přetírat druhou vrstvou a které jsou neestetické. Tkaninu je nutné vytáhnout také na konstrukci atiky, popř. výtahových šachet, výlezů, větrácích komínků, apod., min. 15 cm. V rozích dochází k největším pnutím podkladních vrstev a tkanina tyto detaily vyztuží. V případě statických trhlin je třeba použít těsnící pružnou pásku.
Osazení a zaválečkování druhého pásu tkaniny
Vedlejší pás tkaniny se osazuje s přesahem min. 10 cm a celý se zaválečkuje.
Osazení dalších pásů tkaniny
Další pásy tkaniny osazujeme stejným způsobem jako druhý pás. Druhý nátěr provádíme po technologické přestávce 24 hodin. Nejlépe se aplikuje válečkem, ale lze použít i štětku nebo asfaltérský kartáč.
Nátěr druhé vrstvy
Druhý nátěr provádíme po technologické přestávce 24 hodin. Nejlépe se aplikuje válečkem, ale lze použít i štětku nebo asfaltérský kartáč.
Stav střechy a klempířských prvků po aplikaci hmoty SANAKRYL TOP (UV) Na této fotografii je patrné, že se jedná o bezešvou hydroizolaci, která je vytažena i na svislé konstrukce (atiky, šachty, komínky, výlezy).Příprava podkladu pod nátěr hmotou SANAKRYL TOPOBSAH

materiál postup
asfaltové pásy podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný a zbavený všech nesoudržných částic
PUR pěna pouze na nové izolace PUR