> FORTE penetral

speciální disperzní penetrační prostředek na savé podklady s hloubkovou účinností

FORTE penetral je určen pro penetraci betonu, omítek, vláknocementových a sádrokartonových desek, pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných nátěrů, tmelů, lepidel, omítkovin, stěrkových hmot. Vyznačuje se velkým průnikem do savých materiálů.

Zpracování:
FORTE penetral se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a všech zbytků starých nátěrů zbavený podklad štětcem nebo malířskou štětkou při teplotách okolí i podkladu v rozmezí +5 °C až +30 °C. Další hmoty je možné aplikovat až po zaschnutí penetrace tj. cca po 4 až 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Spotřeba:
0,15–0,20 kg/m2

Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje FORTE penetral lidské zdraví.