> ETERNAL na střechy

trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové
a betonové střešní krytiny

Je vyroben z čistě akrylátového pojiva a speciálních plniv, které zajišťují:
- adhezi k vláknocementu
- vysokou povětrnostní odolnost
- odolnost proti vodě

 ETERNAL na střechy je určen k nátěrům střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů na střechách se sklonem minimálně 10°. ETERNAL na střechy po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách. Pomocí nátěrové hmoty ETERNAL na střechy je možné zakrýt a utěsnit i drobné trhlinky v podkladu.

Zpracování:
Krytinu je nutné před aplikací ETERNAL na střechy dokonale zbavit mechanických nečistot, sazí a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrchových vrstev a odmastit nejlépe saponátem. Čistý podklad se dokonale nasytí speciálním penetračním prostředkem FORTE penetral. V okamžiku, kdy penetrační prostředek začne vytvářet lesklý film na povrchu krytiny, penetraci ukončíme a přebytečný penetrační prostředek setřeme. Po technologické přestávce min. 6 hodin je možné nanášet ETERNAL na střechy.
ETERNAL na střechy se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad štětcem nebo válečkem v jedné nebo dvou vrstvách při teplotě podkladu a okolí v rozmezí +5°C až +30°C. Případný druhý nátěr je možné nanášet nejdříve po 4 hod. ETERNAL na střechy se nesmí ředit. Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou. Při aplikaci na starší velmi porézní a nesoudržnou krytinu je třeba provést zkoušku nátěru a vyžádat odbornou radu výrobce. Při aplikaci se řiďte údaji v technickém listu výrobku.

Spotřeba:
0,50 – 0,55 kg/m2

Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETERNAL na střechy lidské zdraví.

Hmotnost obsahu balení 5kg, 10 kg

zpět zpět