> SANAKRYL TOP

hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střech

SANAKRYL TOP je určen zejména k údržbě a opravám plochých střech z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Současně se střešní krytinou lze stejnou hmotou natřít i klempířské příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu opatřeného antikorozním nátěrem. SANAKRYL TOP vytváří trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy. SANAKRYL TOP s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě. SANAKRYL TOP je možné použít i v požárně nebezpečném prostoru na střechách ve sklonu do 15°.

Zpracování:
SANAKRYL TOP se nanáší na připravený podklad asfaltérským kartáčem nebo válečkem většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle konkrétního použití, s přestávkou mezi nátěry min. 12 hod. (při 20°C). Pro nanesení poslední vrstvy se používá výhradně váleček. SANAKRYL TOP je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí +8°C až +30°C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Sanace střech. Při aplikaci se řiďte údaji v technickém listu výrobku.

Spotřeba:
0,5 - 1 kg/m2 - ochranný nátěr
2,5 - 3 kg/m2 - hydroizolační systém s tkaninou

 Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANAKRYL TOP lidské zdraví.

Hmotnost obsahu 25 kg

zpět