> úvod
Řešení pro každou střechu
trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové a betonové střešní krytiny
vodou ředitelná barva k nátěrům stavebních prvků a konstrukcí

ETERNAL na střechy je určen k nátěrům střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů na střechách se sklonem minimálně 10°. ETERNAL na střechy po zaschnutí vytváří vodotěsný nátěrový film s vysokou přídržností k podkladu, dlouhodobou životností, odolný UV záření a trvale pružný i při nízkých teplotách. Pomocí nátěrové hmoty ETERNAL na střechy je možné zakrýt a utěsnit i drobné trhlinky v podkladu.

- nový výrobek speciálně vyvinutý pro použití na
  vláknocementové a  betonové krytiny
- receptura formulovaná na základě dlouholetých praktických
  zkušeností  s nátěrovými hmotami ETERNAL mat akrylátový
  a SANAKRYL UV
- barva formulovaná pro nátěry se
  spotřebou 0,5 kg/m2
- trvalá pružnost srovnatelná se
  Sanakrylem UV
- životnost nejméně 15 let
- možnost aplikace již od 5 °C
- je naformulován v nejpoužíva-
  nějších odstínech, které jsou
  zákazníky poptávány

ETERNAL mat akrylátový je určen zejména k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaného plechu i bez předchozí oxidace, oceli opatřené základním antikorozním nátěrem (ETERNAL antikor akrylátový, ETERNAL antikor special), hliníku a kovových podhledů. Rovněž lze barvu doporučit při povrchové úpravě ostatních střešních prvků, např. okapů, oplechování. Vytváří vysoce elastický silně přilnavý povlak s dlouhodobou životností na povětrnosti  a zvýšenou odolností otěru. Je vhodný i pro průmyslové zpracování.

- barva osvědčená na plechové krytiny, zejména na pozinkované
  (zinkové, titanzinkové) i bez předchozí oxidace
- vhodná rovněž pro nátěry hliníku,
  oceli, měďi, pohledového betonu
  a dřeva
- osvědčená pro venkovní použití
  na nejrůznější konstrukce,
  drobné  stavby, příslušenství
  staveb
- pro venkovní i vnitřní nátěry

hydroizolační stěrková hmota pro opravy asfaltových střech se sklonem hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střech

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám střešních krytin z asfaltových pásů se sklonem od 3° do 60° a ochranné nátěry nových asfaltových pásů. Současně se střešní krytinou lze SANAKRYL UV použít k nátěrům klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu opatřeného antikorozním nátěrem. SANAKRYL UV vytváří bezešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickému spadu, trvale pružnou i při nízké teplotě.

- osvědčená stěrková hmota pro sanace asfaltových krytin ve
  spádu od 3°, použití s výztužnou tkaninou i bez ní
- vodotěsná
- vysoká odolnost UV záření – výrazně prodlužuje životnost
  asfaltové krytiny
- trvale pružná i při teplotě hluboko pod 0°C

SANAKRYL TOP je určen zejména k údržbě a opravám plochých střech z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Současně se střešní krytinou lze stejnou hmotou natřít i klempířské příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu opatřeného antikorozním nátěrem.
SANAKRYL TOP vytváří trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy. SANAKRYL TOP je možné použít i v požárně nebezpečném prostoru na střechách ve sklonu do 15°.
SANAKRYL TOP s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě.

- osvědčená stěrková hmota pro použití na asfaltové krytiny, které
  nejsou ve spádu ve spojení
  s výztužnou tkaninou
- vodotěsná
- vysoká odolnost UV záření –
  výrazně prodlužuje životnost
  asfaltové krytiny
- trvale pružná i při teplotě
  hluboko pod 0 °C